دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
Ls اکبری

Ls اکبری

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
Listening speaking hw

Listening speaking hw

دوره اینترنتی 4 جلسه
0
کنترل پروژه با نرم افزار MS-Project

کنترل پروژه با نرم افزار MS-Project

دوره اینترنتی 4 جلسه
7
pr001 خصوصی شاه حسینی14010529-38

pr001 خصوصی شاه حسینی14010529-38

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
Pr002

Pr002

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
ko007

ko007

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
پایتون 1401

پایتون 1401

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
14010325-51-listening @ speaking

14010325-51-listening @ speaking

دوره اینترنتی 4 جلسه
5