دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
کاربر  ICDL 1-2

کاربر ICDL 1-2

دوره اینترنتی 4 جلسه
14
کاربرد اکسل در بازار کار

کاربرد اکسل در بازار کار

دوره اینترنتی 3 جلسه
25
کاربرد  Excel در بازار کار

کاربرد Excel در بازار کار

دوره اینترنتی 4 جلسه
13
ICDL 1,2

ICDL 1,2

دوره اینترنتی 4 جلسه
11