دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
1
دوره بازار های مالی

دوره بازار های مالی

دوره اینترنتی 1 جلسه
7
آزمون فنون و مهارتهای تورگردانی
16
تست..

تست..

دوره اینترنتی 1 جلسه
1
کارآفرینی و تجاری سازی فناوری

کارآفرینی و تجاری سازی فناوری

دوره اینترنتی 1 جلسه
2
مدیریت

مدیریت

دوره اینترنتی 1 جلسه
0
test

test

دوره اینترنتی 1 جلسه
2
بلبلیبل

بلبلیبل

دوره اینترنتی 1 جلسه
0