دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
آزمون میان ترم تومر سطح B1

آزمون میان ترم تومر سطح B1

دوره اینترنتی 1 جلسه
15
تومر سطح B_ متروپل وزرا 1400

تومر سطح B_ متروپل وزرا 1400

دوره اینترنتی 16 جلسه
17
آزمون پایانی تومر سطح A

آزمون پایانی تومر سطح A

دوره اینترنتی 4 جلسه
71
آزمون تومر سطح A

آزمون تومر سطح A

دوره اینترنتی 1 جلسه
72
کلاس خصوصی تومر (دنیا قربانی)

کلاس خصوصی تومر (دنیا قربانی)

دوره اینترنتی 11 جلسه
3
کلاس خصوصی تومر_ نرگس مهرابی

کلاس خصوصی تومر_ نرگس مهرابی

دوره اینترنتی 11 جلسه
3
کلاس خصوصی تومر (ساینا رسولی)

کلاس خصوصی تومر (ساینا رسولی)

دوره اینترنتی 28 جلسه
3
تومر سطح A_پاییز 1400(گروه آنلاین B)
33
تومر سطح A_ پاییز 1400_گروه آنلاین A
64
تومر- زبان ترکی استانبولی- گروه B
9