دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
فن بیان و سخنوری - آقای اعظمی

فن بیان و سخنوری - آقای اعظمی

دوره اینترنتی 3 جلسه
15
فن بیان و سخنوری-استاد نظرپور

فن بیان و سخنوری-استاد نظرپور

دوره اینترنتی 4 جلسه
16