دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
کنترل پروژه با نرم افزار  Primavera P6
13
آنالیز تاخیرات پروژه

آنالیز تاخیرات پروژه

دوره اینترنتی 4 جلسه
17
کنترل پروژه با نرم افزار  MSProject
10