دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
کنترل پروژه با نرم افزار  Primavera P6
12
آنالیز تاخیرات پروژه

آنالیز تاخیرات پروژه

دوره اینترنتی 4 جلسه
16
کنترل پروژه با نرم افزار  MSProject
10