دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
چالش ها و مسایل ریاضی

چالش ها و مسایل ریاضی

دوره اینترنتی 4 جلسه
16
آزمونهای متروپل

آزمونهای متروپل

دوره اینترنتی 4 جلسه
15
هوش گروه مجازی متروپل وزرا - IQ

هوش گروه مجازی متروپل وزرا - IQ

دوره اینترنتی 28 جلسه
18