دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
جلسه  روز  28   فروردین   1400

جلسه روز 28 فروردین 1400

دوره اینترنتی 1 جلسه
2
فورتی گیت

فورتی گیت

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
امنیت اطلاعات

امنیت اطلاعات

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
CCNAبرق منطقه ای

CCNAبرق منطقه ای

دوره اینترنتی 1 جلسه
24