دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
Corel Draw	13981203-102

Corel Draw 13981203-102

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
فتوشاپ

فتوشاپ

دوره اینترنتی 4 جلسه
10
تربیت متخصص پایتون

تربیت متخصص پایتون

دوره اینترنتی 29 جلسه
10
رازهای محرمانه صادرات

رازهای محرمانه صادرات

دوره اینترنتی 4 جلسه
26
KO001

KO001

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
HW203 -	13990716-44

HW203 - 13990716-44

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
ICDL 1,2

ICDL 1,2

دوره اینترنتی 4 جلسه
9
ریاضی گروه B تبریز(17-19)

ریاضی گروه B تبریز(17-19)

دوره اینترنتی 4 جلسه
15
ریاضی گروه A تبریز (15-17)

ریاضی گروه A تبریز (15-17)

دوره اینترنتی 4 جلسه
16
تربیت متخصص برنامه نویس

تربیت متخصص برنامه نویس

دوره اینترنتی 4 جلسه
12