آشنایی با بلاک چین و ارزهای دیجیتال
  • مدرسنامشخص
  • نام دورهآشنایی با بلاک چین و ارزهای دیجیتال
  • شهریهرایگان
توضیحات

سرفصل ها
  • دوره انلاین
  • جلسات ضبط شده
  • موضوع 3
  • موضوع 4