تربیت متخصص پایتون
 • مدرسنامشخص
 • نام دورهتربیت متخصص پایتون
 • شهریهرایگان
توضیحات

سرفصل ها
 • دوره انلاین
 • جلسات ضبط شده
 • جزوه بخش اول
 • فایلهای کد جلسه دوم
 • جلسه سوم - مبناها - کتابخانه math ,...
 • دستورات شرطی
 • دستورات ایجاد حلقه - for
 • دستورwhile - continue - break و دستور for تودرتو
 • توابع رشته ای
 • حل مثال های کاربردی
 • ساختار داده ای لیست
 • ساختار tuple و ساختار set
 • موضوع 13
 • موضوع 14